Tarkoitus

Anders Chydeniuksen pappilayhdistys perustettiin vuonna 2011 edistämään Kokkolan Kirkonmäen ainutlaatuisen pappilan ja sitä ympäröivien rakennusten säilyttämistä ja laajan museoalueen kehittämistä yleishyödylliseksi, arvokkaaksi ja eläväksi kulttuurikeskukseksi.

Yhdistys järjestää seminaareja, kursseja, näyttelyitä ja erilaisia kulttuuritapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa alueen kulttuuri- ja elinkeinoelämän vilkastuttamiseksi ja kehittämiseksi Anders Chydeniuksen antamaa esimerkkiä seuraten.

Anders Chydeniuksen pappilayhdistyksen tavoitteena ei ole pelkästään Chydeniuksen monipuolisen elämäntyön elävöittäminen, vaan se pyrkii ennen kaikkea edistämään alueen kehitystä ja toimimaan aktiivisesti kaikilla niillä kulttuurin aloilla, joille hän omistautui.