Bröderna Anders och Samuel Chydenius gestaltade av Mats Holmqvist och Anders Hassel. Sommaren 2014.