Syfte

Anders Chydenius prästgårdsförening grundades år 2011 i syfte att bevara den unika prästgården på Kyrkbacken i Karleby med däromkring liggande byggnader och utveckla den omfattande museimiljön till ett allmännyttigt, anrikt och levande kulturcentrum. Föreningen anordnar seminarier, kurser, utställningar och olika kulturevenemang samt ger ut böcker och tidskrifter för att stimulera och utveckla kultur- och näringslivet i regionen enligt Chydenius förebild.


Anders Chydenius prästgårdsförening vill i Chydenius anda inte bara levandegöra hans insatser på alla dessa områden, utan också och framför allt inspirera till nya åtgärder för bygdens mångsidiga utveckling och till aktiv verksamhet på alla de kulturfält, som han ägnade sig åt och fann viktiga.