IMPRIMATUR (Må tryckas)                                                                              Foto: Frans A Unger

Prästgårdsföreningen har under hösten uppfört det specialbeställda verket Imprimatur, dramatiserat av Erik Norberg. Imprimatur betyder "må tryckas" och behandlar tiden och diskussionerna kring tryckfrihetslagen, som trädde i kraft år 1766. Skådespelarna Mats Holmqvist och Göran Sjöholm gestaltade Anders Chydenius och sensor Niklas von Oelreich, som berättare fungerade Gustav Björkstrand. 

Den mycket uppskattade pjäsen visades för skolelever i Vasa och Karleby samt som öppna publikföreställningar på Wasa teater i Vasa och Jungsborg i Karleby. Under våren planeras ytterligare skolföreställningar i södra Finland.

En studieversion av pjäsen Imprimatur kan läsas här 

OBS att det krävs tillstånd av författaren Erik Norberg för framförande av pjäsen!

Om man vill bekanta sig med tryckfriheten och vad det innebär kan man ladda ner en text här