Bussresa till Korsnäs 10.8 2024


Upplev prästgårdsruttens sydligaste ända med ett besök på Korsnäs Prästgårdsmusém och Lantdagen som hålls i Korsnäs den dagen. 

9.00 Karleby

9.20 Kronoby

9.40 Edsevö

11.30 Molpe

11.45 Korsnäs

Program och lunch i egen takt

14-14.45 Prästgårdsmuseet o Kaffedoria

15.00 -  Pilgrims info / kort vandrning till bussen - Kiproten!

  • Pilgrimsandakt - Per Stenberg!

17.00 Hemfärd

Bussresan är gratis, den står Prästgårdsrutten projektet för, var och en står själv för mat och kaffe på platts.

Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 3.8.

Mera information ordf Per Stenberg 0505 813 138

_____________________________________________________________

 

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet, som hålls 

Tisdagen den 20.3 2018 kl. 18.00 i Prästgården

 

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita vuosikokoukseen, joka pidetään 

Tiistaina 20.3. 2018 klo 18.00 Pappilassa

 Stadgeenliga ärenden / Sääntömääräiset asiat

 

 

17.2 Filosoficafé i Karleby– ”Tilltal, gensvar och ansvar – samtal om konsten och livet.”

Filosoficafét ordnas 17.2 vid Anders Chydenius prästgård, Kyrkbacken, Karleby. Vi startar kl. 16 och avslutar ungefär kl. 18:30. Under filosoficafét ger de inbjudna talarna först en inledning om sitt tema och därefter följer öppen diskussion med publiken.

 Författarna Hannele Mikaela Taivassalo och Marcus Prest, samt konstnären Göran Torrkulla diskuterar konstens relation till det egna livet och vårt samhälle.

Idén med evenemanget är att diskutera och utforska relationen mellan konsten, vårt samhälle och det egna livet. Talarna kommer att närma sig temat utgående från filosofin och det egna konstnärskapet. Centrala frågor som behandlas är: vad söker vi i konsten? Vilken betydelse har platser, resor och ‘samhällets anda’ för konstnärligt skapande? Dessa är förstås öppna och omfattande frågor, men precisionen ges av att de tänks utgående från våra egna erfarenheter av konst och konstnärligt skapande.

Diskussionstillfället har tre talare som alla ger sitt perspektiv på nämnda tema. Föredragen är rätt korta, cirka 20-30 min, och idén är att varje talare tar upp vad de själva ser som det mest centrala i relationen mellan konsten och livet. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla.

 Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f. och Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f.

 

IMPRIMATUR

Prästgårdsföreningen har under hösten uppfört det specialbeställda verket Imprimatur, dramatiserat av Erik Norberg. Imprimatur betyder "må tryckas" och behandlar tiden och diskussionerna kring tryckfrihetslagen, som trädde i kraft år 1766. Skådespelarna Mats Holmqvist och Göran Sjöholm gestaltade Anders Chydenius och sensor Niklas von Oelreich, som berättare fungerade Gustav Björkstrand. 

Den mycket uppskattade pjäsen visades för skolelever i Vasa och Karleby samt som öppna publikföreställningar på Wasa teater i Vasa och Jungsborg i Karleby. Under våren planeras ytterligare skolföreställningar i södra Finland.

En studieversion av pjäsen Imprimatur kan läsas här 

OBS att det krävs tillstånd av författaren Erik Norberg för framförande av pjäsen!

Om man vill bekanta sig med tryckfriheten och vad det innebär kan man ladda ner en text här

 

*********************************************************************************************

Vid årsmötet, som hölls 13 mars, valdes en ny styrelse. Den största förändringen är byte av ordförande, då föreningens eldsjäl och grundande ordförande Gustav Björkstrand lämnade över ordförandeklubban till Per Stenberg, kyrkoherden i Karleby svenska församling. Gustav Björkstrand valdes till föreningens hedersordförande. Övriga medlemmar i styrelsen är viceordförande Kristina Holmqvist (ersättare Seija Johnson), sekreterare Carina Nilsson (ersättare Sonja Remell), Pertti Hyttinen, Ulla Store, Brit Stenman och Stefan Anderson.

Mats Holmqvist fortsätter som verksamhetsgruppens ledare.

Styrelsens och ersättarnas kontaktuppgifter hittas under fliken styrelse.

Årsberättelsen för 2016 hittas här

 

 

Årsmöte / Vuosikokous

 

Alla medlemmar och andra intresserade är varmt välkomna till årsmötet, som hålls

måndagen den 13.3 2017 kl. 15.00 i Prästgården

 Kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita vuosikokoukseen, joka pidetään

 maanantaina 13.3 2017 klo 15.00 Pappilassa

Stadgeenliga ärenden / Sääntömääräiset asiat

 

Kammarspelet Imprimatur


Kammarspelet Imprimatur, dramatiserat av Erik Norberg till 250-årsminnet av världens första tryckfrihetsförordning, kommer att framföras 19 november kl. 19 och 20 november kl. 15 i Rådhuset vid Mannerheimplatsen i Karleby. Medverkande är Mats Holmqvist som Anders Chydenius och Göran Sjöholm som censorn Niclas von Oelreich . Med musik från 1760-talet medverkar trion Lauri Pulakka, Kati Välimaa och Reijo Tunkkari.

Biljetter á 20 euro, kaffe ingår, förköp från Luckan i Karleby. Obs! att antalet platser är begränsat till 100 åskådare. 

Imprimatur betyder får/må tryckas, och det var en stämpel som texter som fick tryckas stämplades med på 1700-talet. 

 

Verksamhetsberättelsen för år 2015 kan läsas här

 

Årsmöte / Vuosikokous

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet, som hålls

tisdagen den 15.3 2016 kl. 18.00 i Prästgården

 Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita vuosikokoukseen, joka pidetään

 tiistaina 15.3 2016 klo 18.00 Pappilassa

Stadgeenliga ärenden / Sääntömääräiset asiat 

 

Onsdagen den 27.1 hölls ett seminarium över framtiden för Chydenius Prästgård. Medverkande med inlägg om både bakgrund och framtidsvisioner var Gustav Björkstrand, Kristina Ahmas, Helinä Marjamaa och Sampo Purontaus. Även deltagare i publiken fick framföra sina visioner och tankar över framtida användningsområden. Seminariet utgick från en utredning över prästgården och verksamheten fram till 2015, och den kan läsas här på svenska ja täällä suomeksi 

Verksamhet under januari – februari 2016

Tiden har kommit att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla den unika pärla som prästgården på Kyrkbacken i Karleby utgör till ett levande kulturcentrum för regionen, landet och en växande internationell publik. Därför arrangerar Prästgårdsföreningen ett seminarium i stadshuset i Karleby onsdagen den 27 januari kl. 13 - 16. Föreningens ordförande presenterar de preliminära planer som hittills gjorts upp. Experter på bevarande av gamla hus ger sin syn på hur man kunde bevara den för kommande generationer. Några medlemmar ur Mellersta Österbottens kammarorkester bjuder på musik som den av Anders Chydenius ledda orkestern framförde i prästgården. Efter en kaffepaus följer ordet fritt, där de inbjudna kan framföra sina önskemål och idéer rörande prästgårdens användning och finansiering i framtiden.

Tillsammans med Folkets Bildningsförbund r.f. arrangerar Prästgårdsföreningen ett filosoficafé i Karleby lördagen den 6.2.2016 kl. 14 under temat: Filosofins och bildningens roll i vardagen

Är filosofi och bildning någonting invecklat och världsfrånvänt? Är det enbart en fråga för professionella filosofer och akademiker? Men tänk om det istället är så att frågor om filosofi och bildning en avgörande roll i den enskildes liv och kulturen som helhet, och att båda är oumbärliga för vår förståelse av oss själva och världen. Kom och diskutera filosofins plats i vardagen i Karleby 6.2! Vi får höra två anföranden om varför och hur sådant som kallas filosofi och bildning gör en skillnad i våra liv - därefter följer öppen diskussion med publiken om de frågor som väckts. 
Medverkande är filosoferna Hugo Strandberg, som pratar under temat "'Vad är bildning bra för?" samt Joel Backström, som pratar under temat: "Godhetens verklighet, det ondas sken och vardagsmoralens omoral"

Alla välkomna & inträdet fritt!

 

Verksamhet under år 2015

Den första händelsen under 2015 kommer att vara en föreläsning med historikern Nils Erik Forsgård. Han kommer att prata om sin senaste bok "Ingens Herre, Ingens Träl", som handlar om den mer radikala sidan av Anders Chydenius, prästen Chydenius stiger i denna bok åt sidan. 

Anders Chydenius prästgårdsförening fortsätter sin verksamhet under år 2015 på stadgeenligt sätt med att fortsätta förberedelserna för att förvandla prästgården till ett kulturcentrum. Det är särskilt viktigt med tanke på jubileumsåret 2016, då världens första tryckfrihetsförordning på initiativ Anders Chydenius tillkom den 2 december 2016. Året kommer att firas på initiativ av både Sveriges och Finlands riksdagar genom olika seminarier, föredragstillfällen och bokverk. UNESCO kommer på initiativ av Anders Chydenius stiftelse att förlägga sitt stora internationella möte World Press Freedom Day (WFPD) till Finlandiahuset i Helsingfors i maj 2016. I samband med detta kommer prästgårdsföreningen att redan under år 2015 börja förbereda olika aktiviteter som kunde äga rum i prästgården, som ju var Chydenius hem under tre decennier och som till det yttre bevarats i ursprungligt skick.  Här ingår både dramatiseringar av händelseförloppet kring förordningens tillkomst och musikframträdanden av Mellersta Österbottens orkester.

Verksamhet under år 2014

1700-talsdagen firades söndagen den 29 juni. Vid den välbesökta högmässan i sockenkyrkan predikade kaplan Jan Nygård och vid mässan följdes den gamla gudstjänstordningen. Efter högmässan sökte sig deltagarna till området mellan kyrkan och prästgården, där en björk planterades på hembygdsföreningens initiativ till minne av de barn som bortfördes från socknen under Stora ofreden. Tal hölls av prosten Mikko Himanka på finska och svenska.

Efter planteringen framfördes tre teaterscener i form av dialoger mellan Mats Holmqvist och Anders Hassel med introduktioner av Gustav Björkstrand. Mellan scenerna framfördes musik av Paulina Storbacka och Marjukka Puutio. Vädret var vackert och den rätt talrika publiken uppskattade tydligt föreställningen. Efter serveringen öppnades en Anders Chydenius-utställning i prästgården, som inretts med tidsenliga möbler i fem av rummen. Utställningen presenterades av Pertti Hyttinen. 1700-talsdagen uppmärksammades stort av lokalpressen.

Under våren 2014 kunde Prästgårdsföreningen tillsammans med Folkets Bildningsförbund bjuda på ett uruppförande av det av filosofin inspirerade teaterstycket Gyges Ring. Filosofen Göran Torrkulla och författaren och journalisten Marcus Prest hade skrivit en dialog baserad på texter ur Platons verk Staten. Skådespelarna Mats Holmqvist och Håkan Omars repeterade in dialogen och den 5 mars hölls premiär i Kronoby gymnasium. Efter dialogen höll filosofen Jonas Ahlskog grupparbete och diskussion med gymnasisterna där styckets tematik dryftades. Samma koncept med olika filosofer som medverkande har hållits i gymnasier i Åbo, Pedersöre och Karleby, där också en fri kvällsföreställning hölls på Jungsborg. Gyges Ring spelades också på Korpo filosofidagar den 3 augusti.

 

Verksamhetsberättelse för 2012
Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2014

Stadgar

 

Berättarkvällen 27 september. I mitten berättarna Peter Kankkonen och Gustav Björkstrand.

   
   

 

 

loader