Nils Erik Forsgård

 Nils Erik Forsgård höll onsdagen den 15.4.2015 ett intressant föredrag om den mer radikala Anders Chydenius, baserat på Forsgårds bok "Ingens Herre, Ingens Träl". 

Vid sidan av sitt prästämbete var Chydenius synnerligen aktiv som debattör och skriftställare. Han satt bl a som ledamot i Sveriges riksdag i tre omgångar. 

Chydenius var en stor förespråkare av frihetstanken och hans trägna arbete utmynnade bl a i tryckfrihetsförordningen 1766. Han arbetade även för en frihetlig och avreglerad näringslivspolitik och fick bl a till stånd stapelrättigheter för några av kuststäderna längs Bottniska viken.

 Kristina och Brit  Kristina Holmqvist och Brit Stenman har i flera repriser under  vårvintern framfört en liten dramatisering över livet i  Prästgården sett genom Chydenius hustru och gårdens pigas  ögon.
   Bröderna Anders och Samuel Chydenius gestaltade av Mats Holmqvist och Anders Hassel. Sommaren 2014.