Kontaktuppgifter

Kontakta gärna styrelsens medlemmar med programförslag, idéer och 
meddelanden. Kontaktuppgifter finns på Styrelse.

Medlemsavgifter för år 2019

Privatpersoner ---- 15 e/år

Föreningar ---- 50 e/år

Kommuner, församlingar och företag ---- 150 e/år