Tausta ja kumppanit - Anders Chydeniuksen Pappilayhdistys

Tausta ja kumppanit

Anders Chydeniuksen pappilayhdistys perustettiin vuonna 2011 edistämään Kokkolan Kirkonmäen ainutlaatuisen pappilan ja sitä ympäröivien rakennusten säilyttämistä ja laajan museoalueen kehittämistä yleishyödylliseksi, arvokkaaksi ja eläväksi kulttuurikeskukseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on palauttaa rakennuksen alkuperäinen huonejako ja soveltuvilta osin entistää se 1700-luvun asuun. Pappilassa oli muun muassa suuri sali, jossa pidettiin Chydeniuksen kuvauksen mukaan jopa 200 hengen tilaisuuksia, ja sen palauttaminen on keskeisiä tavoitteita. Salissa voitaisiin järjestää pienimuotoisia konsertteja, teatteriesityksiä, esitelmiä, seminaareja ja muita tilaisuuksia ja varustaa näitä toimintoja palvelevalla nykyaikaisella tekniikalla.

Kulttuurikeskuksen keskeisiä tehtäviä tulee olemaan Anders Chydeniuksen elämäntyön ja aikakauden esilletuominen, mutta myös hänen perintönsä soveltaminen nykypäivään. Rakennuksesta on tarkoitus luoda kiinnostava tutustumiskohde historiasta kiinnostuneille matkailijoille, ja toisaalta se tarjoaa foorumin esimerkiksi nykypäivän polttavista kysymyksistä käytävälle keskustelulle.

Yhdistyksen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat luonnollisesti Kokkolan seurakuntayhtymä (joka omistaa pappilan) sekä Kokkolan kaupunki. Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden Chydeniuksesta kiinnostuneiden tahojen kanssa, kuten Anders Chydenius säätiö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys, Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, kotiseutu-, teatteri- ja marttayhdistykset.